Obrazowanie RTG i USG

Diagnostyka obrazowa, badanie ultrasonograficzne oraz badania Rtg cyfrowe.