USG gałki ocznej

Badanie ultrasonograficzne gałki ocznej pozwala ocenić jej struktury oraz ewentualne anomalie w przestrzeni zagałkowej