Testy diagnostczne

Zastosowanie fluoresceiny, różu bengalskiego lub zieleni lizaminowej umożliwia obserwację w lampie szczelinowej uszkodzeń powierzchni oka. Test Jonsa pozwala ocenić drożność kanalików nosowo-łzowych, test Shirmera ocenia ilościową produkcję łez i pomaga zdiagnozować zespół suchego oka KCS, a test Seidla obrazuje ewentualną perforacje rogówki.