Oftalmoskopia pośrednia i bezpośrednia

Badanie oftalmoskopowe pozwala dokładnie ocenić poszczególne struktury oka i zajrzeć w głąb gałki ocznej